GIDA DANIŞMANLIĞI
ANOFEL olarak mesleki düstur ve uzmanlığından aldığı şevkle tüketimi yapılan bütün gıdaların tüketiciye en güvenilir şekilde ulaşması için üzerine düşen vazifeyi uzman ve tecrübeli personeliyle yerine getirmektedir. Bilindiği üzere 13 Haziran 2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 13 Aralık 2010 tarihinde tüm hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Bu kanun la ilgili yönetmeliklerde 17 aralık 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İşte bu yeni mevzuat hükümlerine göre geçmişteki tecrübesi ve uzman ekibiyle bizler 5996 sayılı kanun ve hükümlerine göre gıda işletmelerinin işyeri ruhsatlarının alınmasında , işyerinin mevzuat hükümlerine göre dizayn edilmesinde, işyerleri için gerekli yasal işlemlerin takibinde, HACCP sistemi kurulusunda, kapasite raporu, işyeri kayıt ve onay işlemlerinde ve tarım bakanlığından gerekli evrak ve belgelerin alınmasında başarı ile hizmet etmektedir. Ayrıca birçok esnaf odasının resmi danışmanı olan kuruluşumuz gıda piyasasında siz değerli müteşebbislerin hizmetindedir.

Gıda danışmanlığı kapsamında yapılan faaliyetler:
Belediye Ruhsatları Danışmanlığı Kapasite Raporu 5996 Sayılı Kanun Çerçevesinde Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerinden Kayıt ve Onay Belgelerinin Alınması Esnaf, Ticaret ve Sanayi Odalarındaki Tescil ve Evrak İşlemleri Marka Tescil ve

Patent İşlemleri

1-Belediye Ruhsatları Danışmanlığı:
İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik ve ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında Anofel Danışmanlık Belediyelerden alınan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını, sıhhı müessese ruhsatlarını en hızlı ve rantabl şekilde çıkartmakta ve işletmeleri evrak alınabilecek seviyede hazırlamaktadır.
2-Kapasite Raporu:
İşletmelerin yaptığı imalat konusuna göre kayıtlı olduğu odalardan çıkartılan kapasite ve ekspertiz raporlarını Anofel danışmanlık en hızlı şekilde çıkartmakta ve düzenlemektedir.
3-Kayıt ve Onay Belgeleri:
Anofel Danışmanlık 5996 sayılı kanun çerçevesinde konusunda uzman ekibimizle gıda işletmelerinin müracaatları ile ilgili evrakları ve sistem evrakları hazırlanmaktadır. Ayrıca işletmeler danışmanlık faaliyeti kapsamında kayıt ve onay işlemi alabilecek şekilde hazırlanır. Gerekli müracaatlar neticesinde firmalara alınması zorunlu kayıt ve onay belgeleri firmalara alınır.
4-Tescil ve Evrak İşlemleri:
Firmaların Esnaf ve Sanatkarlar Odaları , meslek odaları , Ticaret ve Sanayi Odalarına Kayıt ve tescil işlemleri Anofel Danışmanlık Tarafından Titizlikle yapılır
5-Marka ve Patent Tescil İşlemleri:
Marka , bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla; kişi adları dahil, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi ve ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltıla bilen her türlü işarettir.
Marka Tescil : Marka hakkı sahibine sağlanan marka koruması, marka tescil yolu ile elde edilir.Türkiye'de markalar 556 sayılı Markaları Korunması Hakkında KHK hükümlerine göre korunmaktadır. Markaların 556 Sayılı KHK' nin etkili korumasından yararlanabilmesi için marka tescil olması zorunludur. Marka tescil için yetkili merci Türk Patent Enstitüsü'dür. Marka sicile kaydedildiğinde, diğer bir deyişle, marka tescil edildiğinde yasallaşır ve yasal koruma sağlar. Anofel Danışmanlık olarak marka Tescil, Patent Tescil, Tasarım Tescil belgelerinin firmaların duvarlarına çerçeve ile asılacak belgeler olarak görülmemesi gerektiği bilincini benimsedik.

Bu belgelerin sağladığı hakların firmalar için "sermaye niteliğinde" olduğunu, hatta bazı markalarda, marka değerinin firmaların piyasa değerlerinin kat kat üzerinde olduğunun bilincinde olarak çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. Firmamız Marka tescil alanında kurulduğu günden buyana binlerce firmanın tercihi oldu.

Anofel danışmanlık olarak sizlerle çalışmaktan mutluluk duyarız...

MENÜ
Copyright © Anofel Çevre Sağlığı Tarım Gıda ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi | Designed by MasterAjans